Personuppgiftspolicy

Personuppgiftsansvarig och kontaktuppgifter

Micklina.se/Kalmar Teknikhjälp, orgnr 790811-0179 är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi får från er när vi utför vår service/tjänster åt er.

Vad och varför behandlar vi dina personliga uppgifter?

Uppgifterna behandlas för att kunna ge er så bra service som möjligt. De uppgifter vi kan komma att samla in är:

  • Namn – Behövs för att kunna fakturera och hitta till er
  • Adress – Behövs för att kunna fakturera och hitta till er
  • Telefonnummer – Behövs för att komma i kontakt med er
  • E-post – Behövs för fakturering
  • Orgnr – Behövs för fakturering

Utöver ovanstående kan vi även komma att behöva få tillgång till eventuella inloggningsuppifter till era tekniska lösningar.

Hur lagras informationen?

Micklina.se/Kalmar Teknikhjälp använder sig av G Suite som lagringsmedia. Detta innebär en krypterad molnlagring med tvåstegsverifiering. Enbart behörig personal har tillgång till informationen.

Viktigt för oss är att ni som kund förstår att ni själva är ägare till era personuppgifter. Vi lånar dem enbart så länge ni önskar. För att kunna ge långsiktig hjälp kan vi komma att lagra viss information så som utrustning, servicehistorik (samt ovannämnda). Detta sker som beskrivet ovan och alltid i samråd mer er. Ni kan när som helst begära ut vad vi har för uppgifter om er samt begära att vi raderar informationen. Detta ska ske skriftligt till kontakt@micklina.se Vissa uppgifter är vi dock skyldiga att spara enligt bokföringslagen.

Önskar ni veta mer och är det bara att ni hör av er. Det är av stor vikt att ni känner tillit och har förtroende för oss!