Utbildning IT och datorsäkerhet

Skadlig kod är ett starkt växande hot mot företag och trots skydd är risken att drabbas stor. Genom att utbilda personal i datorsäkerhet förebygger och minskar man denna risk. Investera i en utbildning som hjälper personalen att se dessa riskerna innan det är försent.